Kuusalu koolil, noortekeskusel ja vallal olid 2.-7. maini külas 12 haridustöötajat Bulgaaria Vratsa linnast: koolidest ja vabaajakeskusest, samuti kaks kooliinspektorit. Partnermaa külastused on üks oluline osa Comenius Regio koostööprojektis. Siinviibimise käigus pöörasid külalised tähelepanu õpilaste sotsiaalse tõrjutuse ennetamisele kultuuritraditsioonide säilitamise ja arendamise kaudu. Tutvuti õpilaste vaba aja veetmise võimalustega koolis, spordikeskuses ja Kuusalu Noortekeskuses. Huviga jälgiti koolis algklassiõpilaste kevadballi ja lastekoori kontserti ning õhtul rahvamajas toimunud folkloorikontserti.
Kultuuritraditsioonidega tutvumiseks külastati kultuuriajaloolisi paiku Kuusalu vallas ja Tallinnas.
Sügisel tulevad bulgaarlased taas Kuusallu, siis toimub koolis projekti tutvustav ühiskonverents.
Projekti rahastab SA Archimedes Hariduskoostöö Keskuse Elukestva õppe programm.
Projekti kajastab ajaveeb http://llp-traditions.blogspot.com/