Erasmus+ strateegiline koostööprojekt 2015-2018
“Join Opportunities of Inclusion in EU Society through SPORT and Music!”
“Kaasava hariduse võimalused Spordi ja Muusika näitel!”
ID number 2015-1-IT02-KA201-014884

Kuusalu keskkool osaleb partnerina rahvusvahelises koostööprojektis, mis kestab 3 aastat.

Projekt keskendub teemale, kuidas õpetada ja toetada õpilasi, kasutades spordi (aktiivne liikumine) ja muusikaga seotud tegevusi.

Õpetajatele ja tugispetsialistidele toimuvad koolitused, sh e-õppe koolitused, milles on ühendatud nii teooria kui praktika.

Õpilased kohtuvad partnerkoolidega, sh toimuvad virtuaalsed kohtumised Twinspace keskkonnas.

Projektipartnereid on 10, neist 5 on koolid

Osalevad riigid: Eesti, Itaalia, Rootsi, Slovakkia, Suurbritannia, Türgi, Belgia, Leedu, Rumeenia

Üldkoordinaator: Itaalia

Sihtgrupp:
● 11-13-aastased õpilased
● Tugispetsialistid
● Huvilised õpetajad
● 5.-7.kl klassijuhatajad