Erasmus+ Õpiränne

Projekti nimi:
Kuusalu Keskkooli pedagoogilise personali
professionaalse arengu toetamine rahvusvaheliste koolituste kaudu

Projekti number: 2015-1-EE01-KA101-013326

Toetuse suurus: 15 947 eurot

Projekti kestus: 2015/2016

Projekti rahastaja: Erasmus+ / Euroopa Liit/ SA Archimedes

Projekti käigus toimuvad järgmised väliskoolitused:

Hariduslike erivajadustega lapsed. Soome näide. Joensuu
Oktoober 2015
http://www.edukarjala.com/6

Võõrkeele õppimise ilu ja kunst. London
Veebruar 2016
http://www.kairoseurope.co.uk/index.php/en/art-of-language-learning

IKT ja multimeedia koolitus. Lissabon
Veebruar 2016
http://european-courses.webnode.com/sharingviews/

Kehaline kasvatus koolis, koostöö koolide ja spordiklubide vahel. Töövari Drammeni keskkkoolis. Norra.
Kevad 2016
http://www.drammen.vgs.no/

Mentorlus ja juhendamine. Lissabon
Aprill 2016
http://www.erasmusplus-ist.eu/index.php/coaching

Õuesõpe. Island
Aprill 2016
http://www.cursusiceland.com/outdoor-education

Õuesõpe ja kunsti lõimimine. Island
Mai 2016
http://www.cursusiceland.com/outdoor-arts-crafts