11. oktoobril algusega kell 18.00 toimub lastevanemate üldkoosolek
I veerandi lõpetamise info:
-    Veerandihinded panna välja T, 16. oktoobril kell 15.00;
-    I-IV klasside õpilastele toimub R, 19. oktoobril 2. tunni ajal aktus;
-    Tunnistused antakse R, 19. oktoobril klassijuhatajatunnis
Meie kool osaleb konkursil „Turvaline kool“. Direktor ja õppealajuhatajad täidavad selleks vastava enesekontrolli küsimustiku.
12. oktoobril toimub kell 12.00 I klasside õpilastele politsei loeng. (Koolitaja Jelena Polkopa.)
16. oktoobril toimub algklasside õpilastele koostöös Priit Adleriga KIK-i projekti raames Metsapäev.
19. oktoobril toimuvad V-VIII klasside õpilastele koostöös Priit Adleriga KIK-i projekti raames keskkonnateemalised töötoad.
17. oktoobril on kooli aastapäev. Rongkäik algab Kiiust, vallamaja eest kell 8.00. Buss viib need õpilased, kellel ei ole muud transporti, kell 7.45 alevi parkimisplatsilt Kiidu.
Kell  9.00 on aulas algklasside õpilastele tsirkuseetendus.
Aktus I-XII klassidele toimub 5. tunni ajal spordihoone võimlas.
Kolmapäeval toimub 7 tavalise pikkusega tundi, koolibussid väljuvad kell 15.00.
9. oktoobril viibib Katrin Kirsila koolitusel.
9.-11. oktoobrini on koolis fotograaf.
12. oktoobril 2. tunni ajal teeb Kristi Mere (Innove töötaja, keeleuuringu SurveyLang Eesti-poolne koordinaator) lugemissaalis XI klassile kokkuvõtte uuringust.
MTÜ Mondo saadetud huvitavad materjalid on kõikidele tutvumiseks raamatukogus. (MTÜ Mondo kohta on võimalik lugeda nende kodulehelt www.muudamaailma.ee ).  
Meie kool jätkab osalemist KEAT-projektis. Juhendavad õpetaja Margit Jäetma ja sotsiaalpedagoog Elle Halliksaar.