Omaloominguliste võistluste (teatevõistluste, mängude) konkurss

TINGIMUSED:
Võistlused koostada sooritamiseks välitingimustes. Arvestada võib kogu kooli ümbruse, staadioni ja spordipaikadega. Ootame, et tegevused või vahendid iseloomustavad Eestis elavaid etnilisi rühmi.
1. VAHENDID (võib kasutada traditsioonilisi spordivahendeid ja muid huvitavaid esemeid)
2. TEGEVUS, LIIKUMISVIIS (milliseid tegevusi ja liikumisviise kasutatakse võistluse läbimisel)
3. KUIDAS ARVESTADA TULEMUST? (aeg, cm, korduste arv jne.)
4. KIRJELDUS (Kirjelda arusaadavalt tegevust võistluse sooritamisel, võid kasutada joonist)
Pane võistlusele pealkiri ja kirjuta lehele koostajate nimed. Igalt klassilt ootame vähemalt ühte võistlust.
Esita töö 27. aprilliks oma kehalise kasvatuse õpetajale.