Läänemere projekt (The Baltic Sea Project – BSP) on rahvusvaheline koolide võrgustik, mis tegutseb parema keskkonnaseisundi saavutamise nimel Läänemere-äärsetes riikides. Projekti raames tegeletakse keskkonnaprobleemide uurimise ning nendele lahenduste otsimisega.
Läänemere projekt algatati 1989. aastal UNESCO Soome rahvusliku komitee poolt. Selles osalema kutsuti kõikide Läänemere-äärsete maade kooliõpilasi. Läänemere projekt kuulub UNESCO ASP (Associated School Project) projektide hulka.
Läänemere projektis osaleb üle 150 kooli nii rannikualadelt kui sisemaadelt.
Eesmärkideks on suurendada õpilaste teadlikkust keskkonnaprobleemidest Läänemere piirkonnas ning arendada õpilaste oskusi uurida keskkonnamuutusi. Noori julgustatakse aktiivselt osalema jätkusuutlikus arengus.
Läänemere projekti raames on loodud rahvusvaheline koolide ja teadusasutuste võrgustik, korraldatakse ühiseid tegevusi ja sündmusi ning antakse välja erinevaid materjale.