Nordplus Junior “Open the Door!”

Selles koostööprojektis on Kuusalu kooli partneriks Moletu Gümnaasium Leedust. Projekt keskendub Õuesõppe ja IKT vahendite lõimimisele. Sügisel võõrustasime meie leedu õpilasi, nüüd on käes aeg vastukülaskäigusks.
Õpilasreis Leetu toimub 04.-08. aprillil. Grupi suurus on 12 õpilast ja 2 õpetajat. Õpilased, kes võõrustasid sügisel Leedu õpilasi, saavad esmasjärjekorras reisile. Vabade kohtade olemasolul kaasatakse õpilasi 9.-10. klassidest.