ÕIK/ Õpileping 

Kuusalu Keskkool

Õpilase nimi:

klass:

PEDAGOOGILISED SOOVITUSED

Õpiabi tunnid  ja tunniplaan (näidis)

Ainekonsultatsioonid

Pikapäevarühm

Koduõpe

Ainealane õpiabi:

Matemaatika: neljapäev, 2. tund (õp ..............)

Eesti keel: kolmapäev, 3. tund (õp ..................)

Käitumise tugikava (psühholoog, sotsiaalpedagoog)

Õpiabirühm taju, tähelepanu, mõtlemise  arendamiseks (algklassides)

Logopeediline abi (rühmatund)

Logopeediline abi (ind. tund või häälikuseade)

Lapsevanema arvamus lapse õppimisest ja toimetulekust

Näiteks:

Laps vajab lisaabi......................

Olen nõus, et minu lapsele on määratud õpiabi tunnid.

(soovitav, et langeks  kokku pedagoogiliste soovitustega)

Õpilase arvamus oma õppimisest ja toimetulekust

Täidetakse vajadusel  täiskasvanu abiga

Kokkulepe õpetaja, lapse ja lapsevanema vahel

Vanema nõusolek kaardi (ÕIK) avamiseks.

Individuaalne õppekava (hindamine, muudatused õpitava mahus, ajas) ja muud individuaalsed kokkulepped olenevalt olukorrast/vajadustest

Kuupäev …………….                                                         

Klassijuhataja allkiri ……..............                                                                               

Lapsevanema allkiri ……………...

Õpilase allkiri


Attachments
ÕIK lisa2-õpileping.doc [30Kb]
Uploaded Teisipäev, 13 September 2022 by Administraator