24.09.2023 elektrooniline ÕN
Päevakord:
Õpetajate esindajate valimine hoolekokku õppeaastaks 2023/2024

04.12.2023
ÕN erakorraline elektrooniline koosolek
Ajutise õppekeelu kohaldamine õpilasele

13.12.2023
Päevakord:
ÕN otsuste täitmisest
I trimestri tulemuste analüüs
X klassi vastuvõtutingimused 2024/25. õppeaastal.
Muud küsimused

1.02.2024 elektrooniline ÕN
Päevakord:
Järgmiste kooli dokumentide kinnitamine:
Hindamisjuhend
E-klassipäeviku täitmise juhend
Arenguvestluste läbiviimise kord

27.03.2024
Päevakord:
ÕN otsuste täitmisest
II trimestri tulemuste analüüs
Muud küsimused

07.06.2024
Päevakord:
• I-VIII, X-XI klassi lõpetamine, järgmisesse klassi üleviimine
• Täiendav õppetöö
• Järgmise õppeaasta peamised fookusteemad
• Muud teemad ja küsimused

19.06.2024
Päevakord:
• Põhikooli lõpetamine – lõputunnistuste väljaandmine ja tunnustamine
• Gümnaasiumi lõpetamine - lõputunnistuste väljaandmine ja tunnustamine