ÕIK II TASAND

(täidetakse koolis  juhul, kui õpilane vajab suunamist väljapoole kooli)

Üldandmed õpilase kohta:

Nimi:

Sünniaeg:

Kool:

Klass:

Kodune keel(ed)

1. Klassi- ja aineõpetajate tähelepanekud ja soovitused
2. Logopeedilise uuringu tulemused ja soovitused
3. Psühholoogilise uuringu tulemused ja soovitused (koostöös psühholoogiga)
4. Teiste spetsialistide arvamused ja soovitused
5. Rakendatud tugiteenuste  tulemuslikkus
6. Lapsevanema arvamus
7. Kokkuvõte ja soovitused täiendavateks uuringuteks

Õppenõukogu otsus ...................................

Kuupäev ……………………………      
Koordinaator …………………........

Lapsevanem …………………….....

 

 


Attachments
ÕIK lisa3.doc [41.5Kb]
Uploaded Teisipäev, 13 September 2022 by Administraator