Õpilasuurimuse või praktilise töö koostamise juhend

Õpilasuurimus (uurimistöö) või praktiline töö valmib gümnaasiumi õppekava 11. klassi valikaine „Uurimistöö alused“ kursuse raames. Käesolev juhend on mõeldud uurimistöö või praktilise töö koostamise aluseks Kuusalu Keskkoolis.

Uurimistöö vormistatakse vastavalt dokumendile Kirjalike tööde vormistamise juhend.

Uurimistöö hindamismudel: hindamismudel.

Loovtöö koostamise juhend