Riiklike eksamite ajad 2019/2020. õppeaastal:

Põhikooli lõpueksamid:
• eesti keel: 1. juunil 2020
• matemaatika: 4. juunil 2020
• valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 10. juunil 2020
• valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 10.–11. juuni 2020.

Riigieksamid:
• Eesti keel 20. aprill 2020 (lisaeksam 18. mai 2020)
• Inglise keel 4.-11. mai 2020 (lisaeksam 26.-27. mai 2020)
• Matemaatika 22. mai 2020 (lisaeksam 1. juuni 2020)