Kuusalu Keskooli tugikeskus on loodud süsteemse toe ja nõustamise tagamiseks õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele.

Kuusalu koolis töötavad järgmised tugispetsialistid: 

Nimi Amet e-mail Telefon Ruum
Piret Kamber Tugikeskuse juht See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

kool 6024 373
mob 53 304 772

 
Astrid Rõuk Psühholoog See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. kool 6024 382
mob 5291386

123

Anneli Räisa Logopeed See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.  kool 6024 389  121
Elle Halliksaar Sotsiaalpedagoog See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. kool 6024 387

 

Ene Soekov Õpiabirühma
õpetaja
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. kool 6024 385

124

 

Logopeedi tööaeg on:
E 8.00 - 14.30
T 8.00 - 14.30
N 8.00 - 14.30
R 8.00 - 12.00

Tugispetsialistide ülesanded

Tugikeskuse juhi ülesandeks on haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine nii koolis kui kooliväliselt.

Tugikeskuse juht koordineerib koostööd tugispetsialistide, õpilaste juhendatajate ja õpetajate vahel ning nõustab lapsevanemaid.

Psühholoogi põhitööülesanne on õpilaste, õpetajate ja vajadusel lapsevanemate psühholoogiline teenindamine. Psühholoogiline tegevus toimub individuaalse töö, grupinõustamise ja  perenõustamise vormis.  Psühholoog tegeleb õpiraskustega- ning kohanemis-, käitumis- ja emotsionaalsete probleemidega õpilastega, nõustab nende vanemaid ja õpetajaid. 

Logopeedi töö põhieesmärk on toetada eelkõige õpilaste kirjaliku ja/või suulise kõne külgede arengut, millest otseselt sõltub õpiedukus (õigekiri, lugemine, väljendusoskus, loetu ja kuuldu mõistmine). Kõige suuremal määral tehakse tööd õigekirjaoskuse arendamiseks, kujundades sammhaaval üksikuid osaoskusi, õpetades neid iseseisvalt kasutama ja oma tööd kontrollima.

Sotsiaalpedagoog pakub abi ja toetust koolis tekkivate probleemide lahendamisel, on vahelüliks valla sotsiaaltöötajaga suhtlemisel, jälgib koolikohustuse täitmist ja esindab õpilasi vajadusel väljaspool kooli.

Õpiabirühma õpetaja nõustab lapsevanemat erivajadusega õpilase arendamisel ning toimetuleku toetamisel. Selgitab välja psüühiliste protsesside arengutaseme ning lähtuvalt vajadusest, aitab jõukohastada õpilase õppimist tunnis või rühmatunnis, vajadusel ka klassis.

Väikeklassi õpetaja töötab lastega väikeklassis.  Väikeklassi õpetaja ülesandeks on toetada ja juhendada väikeklassis õppivaid õpilasi ning nõustada lapsevanemaid.