Kuusalu Keskkooli 8A klass on ainus klass Eestis, kes on aastast 2009 liitunud rahvusvaheliste projektide "Tobaksfri Duo" ja "Smart" tegevusega. Eelmisel õppeaastal lõpetasid projektis osalenud suurema sõbra staatusega 12. klassi õpilased gümnaasiumi ning tuli otsustada, kuidas projektiga edasi minna. Jõulude eel, 19. detsembril, allkirjastasid 12 8A klassi õpilast uued lepingud 5B klassi õpilastega, võttes ise suurema sõbra rolli. Lepingu allkirjastamine tähendab enda ja oma kaaslase ees lubaduse andmist mitte suitsetada ega tarbida muid võimalikke mõnuaineid ning aktiivselt koos tegutseda ja osaleda erinevates üritustes. Head sõnad selle ürituse toetuseks ütlesid kaasa Kuusalu Lastekaitse Seltsi esindaja Astrid Rõuk ja meie kooli õppealajuhataja Aili Kontus. Väikese jõulueelse laua aitas katta Kuusalu Lastekaitse Selts, kes on selle projektiga olnud seotud algusest peale. Koolipoolse esindajana allkirjastas lepingud 5B klassi juhataja Anu Ukkivi, märtsis kinnitab need projekti "Tobaksfri" rahvusvaheline algataja Ywonne Wiklund.