KUUSALU KESKKOOL

K Ä S K K I R I


Kuusalu 12.09.2016 nr 2-9/ 9


Õpilaste tunnustamine


Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Eve Sarapi ettepanekul:

1. Avaldan tänu harivate ja meeleolukate töötubade läbiviimise eest loodusainete nädalal järgmistele õpilastele:

7.a kl.
Liisu Gerassimov, Mari Masing, Sandara Järve

7.b kl.
Helerin Tihane, Kerstin Trei

10.kl.
Carmen Tiinas, Mattias Idavain, Elina Parve, Pärtel Sarap, Georg Kuusk

12.kl.
Karmen Kahu, Helen Blomerius

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Direktor


Attachments
KÄSKKIRI õpilaste tunnustamine 2-9-9.doc [47.5Kb]
Uploaded Kolmapäev, 12 Oktoober 2016 by Administraator