KUUSALU KESKKOOL                                                              

K Ä S K K I R I

Kuusalu                                                                                 22.11.2016 nr 2-9/24

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Ingrit Keerma ettepanekul:

  1. Avaldan kiitust poiste võistkonnale koosseisus

Arman Cedrik Kivisik

Martin Rebane

Marten Mänd

Tener Markus

Jesse Lauter

Madis Hurt

Kaur Markus Tamre

Joonas Amer

kes saavutasid II koha Eesti Koolispordi Liidu piirkondlikul finaalvõistlusel rahvastepallis.

  1. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.
  1. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Aili Kontus

Õppealajuhataja direktori ülesannetes 


Attachments
Käskkiri õpilaste tunnustamine 2-9-24.doc [48.5Kb]
Uploaded Teisipäev, 22 November 2016 by Administraator