KUUSALU KESKKOOL  K Ä S K K I R I

Kuusalu 17.03. 2017 nr 2-9/61

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õppealajuhataja Aili Kontuse ettepanekul:

1. Avaldan kiitust suurepäraste tulemuste eest ülemaailmses PISA 2015 testis järgmistele õpilastele:

Katre Kahu

Kerli Kuuspalu

Anne-Mai Martin

Alexandra Reinla

Kirti Räni

Karl Taal

Sten-Hendrik Trauss

Aiki Tihane

Oliver Jürgenson

Karin Köösel

Kristel Rebane

Janette Roopa

Marie Truus

Emlia Valgiste

Mattias Mesilane

Liisbeth Kallakmaa

Karolin Käärik

Laura-Anett Leonidov

Uku Talpsepp

Carmen Tiinas

Katre Kuusk

Georg Kuusk 

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse. 

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

 

Vello Sats

Direktor 

 

 

 

KUUSALU KESKKOOL                                                               

 

 

 

K Ä S K K I R I

 

 

Kuusalu                                                                                 17.03. 2017 nr 2-9/61

 

 

Õpilaste tunnustamine

 

 

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õppealajuhataja Aili Kontuse ettepanekul:

 

  1. Avaldan kiitust suurepäraste tulemuste eest ülemaailmses PISA 2015 testis järgmistele õpilastele:

Katre Kahu

Kerli Kuuspalu

Anne-Mai Martin

Alexandra Reinla

Kirti Räni

Karl Taal

Sten-Hendrik Trauss

Aiki Tihane

Oliver Jürgenson

Karin Köösel

Kristel Rebane

Janette Roopa

Marie Truus

Emlia Valgiste

Mattias Mesilane

Liisbeth Kallakmaa

Karolin Käärik

Laura-Anett Leonidov

Uku Talpsepp

Carmen Tiinas

Katre Kuusk

Georg Kuusk

           

  1. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

 

  1. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

 

 

Vello Sats

Direktor