KUUSALU KESKKOOL

K Ä S K K I R I


Kuusalu 15.05. 2017 nr 2-9/ 74


Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja huvijuht Saima Kallionsivu ettepanekul:

1. Avaldan kiitust Harjumaa mälumängu „Õpetaja Rain“ üldvõitjatele:
Ako Randmaa
Oskar Paiste
Katriin Rüütsalu
Tõnis Lahemaa

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.


Vello Sats
Direktor