K Ä S K K I R I

Kuusalu 1.12. 2017 nr 2-9/ 22

Õpilaste tunnustamine


Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Margit Jäetma ettepanekul:

1. Avaldada kiitust TV 10 olümpiastarti Harjumaa finaalvõistluste I etapil
saavutatud heade tulemuste eest järgmistele õpilastele:

Markus, Tener 2. koht
Aio, Adrian 2. koht
Lepmaa, Ragnar 4. koht
Möller, Nils-Erik 5. koht
Kermo, Veetõusme 6. koht
Olkkonen, Anete 2x7. koht

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.


Vello Sats
Direktor


Attachments
KÄSKKIRI õpilaste tunnustamine 22.doc [54.5Kb]
Uploaded Esmaspäev, 04 Detsember 2017 by Administraator