K Ä S K K I R I

Kuusalu 9.01. 2018 nr 2-9/ 32

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Ene Uibo ettepanekul:

1. Avaldada kiitust Harjumaa piirkondlikul geograafiaolümpiaadil saavutatud heade tulemuste eest:
Ako Randmaa 3. koht
Miikael Martti Vatunen 5. koht
Joanna Roopa 10. Koht

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.


Vello Sats
Direktor


Attachments
KÄSKKIRI õpilaste tunnustamine32.doc [55.5Kb]
Uploaded Teisipäev, 09 Jaanuar 2018 by Administraator