K Ä S K K I R I

Kuusalu 19.02.2019 nr 2-9/ 40

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Ene Uibo ettepanekul

1. Avaldada kiitust Harjumaa piirkondlikul geograafiaolümpiaadil saavutatud heade tulemuste eest järgmistele õpilastele:
Ako Randmaa (10.kl) 5. koht
Rikhard Juhani Vatunen (7.a kl) 6. koht
Miikael Martti Vatunen (9.b kl) 6. koht
Egert Gahler (11.kl) 10. koht

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Koolijuht