K Ä S K K I R I

 

Kuusalu 18.04.2019 nr 2-9/ 53

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Ingrit Keerma ettepanekul

1. Avaldada kiitust „Osavama korvpalluri" võistlusel saavutatud 3. koha eest kuni 5.kl. tüdrukute võistkonnale koosseisus:
Keitlyn Volkov
Mariliis Tiits
Kertu Kivistik
Annabel Ekart
Sandra Narusk
Kätlin Arro
2. Avaldada kiitust „Osavama korvpalluri" võistlusel saavutatud 3. koha eest kuni 5.kl. poiste võistkonnale koosseisus:
Ragnar Lepmaa
Bruno Sergio Treufeld
Norman Nikkarinen
Andreas Vilbaste
Kauren Kiik
Martin Plakk

3. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

4. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Koolijuht