Kuusalu 21.01.2020 nr 2-9/ 29

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Ene Uibo ettepanekul

1. Avaldada kiitust Harjumaa geograafia 2. teemapäeval saavutatud 9. koha eest
järgmistele 8b kl. õpilastele:
Eliisa-Johanna Einstruk
Triina Kivi
Epp Tammemäe

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

 

Vello Sats
Koolijuht