K Ä S K K I R I

Kuusalu 19.02.2020 nr 2-9/41

Õpilaste tunnustamine

 

Kuusalu Keskkooli kodukorra ning õpetaja Ene Uibo ja Kaja Riibergi ettepanekul

1. Avaldada kiitust Harjumaa geograafiaolümpiaadi piirkonnavoorus saavutatud heade tulemuste eest järgmistele õpilastele:

Maarja Katherine Link 2. koht 7. klasside arvestuses
Rikhard Juhani Vatunen 7. koht 8. kasside arvestuses
Ako Randmaa 7. koht 11. klasside arvestuses

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

 

Vello Sats
Koolijuht