Kuusalu                                                                                 23.09.2020 nr 2-9/ 5

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Ingrit Keerma ettepanekul

  1. Avaldada kiitust Eesti Koolispordi Liidu teatejooksude võistlustel saavutatud heade tulemuste eest järgmistele õpilastele:

III koht  kuni 5. klasside pendelteatejooksus.

Julia Leandra Soosaar, Sandra Aun, Mari-Liis Jürgenson, Sandra Pärn, Miia Tomson

Kenneth Sebastian Lootus, Arman Alaverdian, Sten Erik Soiver, Karl Sebastian Aun, Oskar Olli

III koht kuni 5. klasside murdmaa teatejooksus.

Sandra Aun, Mari-Liis Jürgenson, Sandra Pärn, Susanna Mirja Jõe, Regina Viisitamm

Kenneth Sebastian Lootus, Arman Alaverdian, Sten Erik Soiver, Karl Sebastian Aun, Oskar Olli

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli       kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

       

Kristi Tarik

Koolijuht