K Ä S K K I R I

Kuusalu 16.10.2020 nr 2-9/ 9

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Ingrit Keerma ettepanekul

1. Avaldada kiitust Harjumaa koolidevahelisel murdmaajooksu teatevõistlusel saavutatud väga heade tulemuste eest järgmistele õpilastele:

I koht - 8. - 9. klassi poisid 5 x 1000m
Jesse Lauter, Mattias Hartikainen, Kaarel Priilinn, Evar Saul, Adrian Aio
II koht - 6. - 7. klassi tüdrukud 5 x 500m
Mariliis Tiits, Pippa Veeremets, Keitlyn Volkov, Sandra Narusk, Karin Masterov
II koht - 10. - 12. klassi noormehed 5 x 1000m
Ako Randmaa, Jarek Heinmaa, Uku Aasrand, Ats Soosalu, Aaron Allmägi
II koht - kuni 5. klassi poisid 5 x 1000m
Arman Alaverdian, Karl Sebastian Aun, Sten Erik Soiver, Kenneth Sebastian Lootus, Georg Salupuu
III koht - kuni 5. klass tüdrukud 5 x 500m
Mari- Liis Jürgenson, Regina Viisitamm, Josette Roopa, Sandra Pärn, Kirke Klemmer
III koht - 10. - 12. klassi tüdrukud 5 x 500m
Egle Privoi, Stephanie Karmen O`Sullivan, Aidi Gerde Tuisk, Elisabeth Jordan, Mariella Soom
Koolide kokkuvõttes võideti rändkarikas.

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Kristi Tarik
Koolijuht