K Ä S K K I R I

Kuusalu                                                                                 27.10.2021 nr 2-9/ 7

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra järgi ning õpetaja Ingrit Keerma ettepanekul

  1. Avaldada kiitust järgmistele õpilastele, kes saavutasid Kolgakülas Harjumaa koolidevahelisel murdmaateatejooksu võistlusel auhinnalised kohad:

I koht 5x1000m 8.-9. klassi poisid (Jesse Lauter, Mattias Hartikainen, Evar Saul, Kaarel Priilinn, Bruno Sergio Treufeld)

II koht 5x500m 8.-9. klassi tüdrukud (Liisbel Almet, Mia Maria Lipsmäe, Maarja- Katherine Link, Emma Sofia Lootus, Maria Victoria Parktal

III koht 5x500m 6.-7. klass tüdrukud (Mariliis Tiits, Keitlyn Volkov, Emma Pirnpuu, Johanna Lee Eeriksoo, Susanna Mirja Jõe)

III koht 5x500m kuni 5. klass tüdrukud (Kirke Klemmer, Leelet Tummeleht, Siret Narusk, Lisette Laid, Gerda Karolin Kriis)

III koht 5x1000m 10. -12. klass noormehed (Uku Aasrand, Jarek Heinmaa, Ats Soosalu, Aaron Allmägi, Ruudi Pirnpuu)

  1. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.
  1. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Kristi Tarik

Koolijuht