K Ä S K K I R I

Kuusalu                                                                                 6.06.2022 nr 2-9/ 50

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra järgi ning õpetaja Eve Sarapi ettepanekul

  1. Avaldada kiitust Maarja Katherine Lingile, kes saavutas vabariiklikul bioloogiaolümpiaadil 4. koha.
  2.  
  3. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu ja avalikustada kooli       kodulehel
  1. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

 

Kristi Tarik

Koolijuht