Möödunud nädalal toimusid XII klasside kutsevalikukomisjonid.
Tegemist oli kahe huvitava päevaga, kus kuulasime noorte tulevikuplaane ja tagasivaatavalt mõtteid meie koolist. Toodi välja palju head, aga märgati ka mõningaid puudusi.

Paljudel on olemas selge siht, mida edasi teha, ja tundub, et töötatakse selle nimel. Mitmed aga kahetsesid, et ei olnud korralikult alates 10. klassist töötanud. Korduvalt kõlas lause: ”Kui ma ometi oleksin algusest saadik korralikult õppinud!”
Rõõmustav on see, et kõikidele noortele jääb kool meelde eelkõige positiivsest küljest – leiti, et pärast põhikooli oli tehtud õige valik ja jäädud Kuusalu Keskkooli. Kiideti kooli arengut viimastel aastatel, korda ja distsipliini, turvalisust, häid ja asjatundlikke õpetajaid, ilusat kooli, äsjavalminud spordikeskust, head toitu, toredaid koolikaaslasi.
Hea oli kogeda, et meie noored oskavad olla ka kriitilised – toodi välja mõningaid kitsaskohti, ja see on hea kooli arendamise seisukohast. Anti tagasisidet koolielule, pakuti võimalusi õppetöö mitmekesistamiseks. Sooviti, et e-kooli sissekanded oleksid õigeaegsed ja täpsed, kurdeti vahetunnilärmi ja kooliraadio valju muusika üle, kahetseti, et  ventilatsiooni- ja uus keskküttesüteem ei ole veel valmis.
Oleme rõõmsad, et meie abituuriumi näol on tegemist positiivsete, sümpaatsete noortega, kes oskavad oma tulevikuvõimalusi reaalselt hinnata.
Usume, et kõik abituriendid saavutavad oma eesmärgid ja teevad nüüd, eksamite ajal veel maksimaalselt tööd!

Täname abituriente sisuka vestluse eest ja ütleme neile kaasa järgmised soovid:

Uusi teadmisi ja teadmistest uut,
aktiivset loomist ja loovat aktiivsust,
tööd rõõmuga ja rõõmu tööst,
häid kaaslasi ja kaaslastest head!

Õppealajuhataja Aili Kontus
Direktor Vello Sats