Väljavõte 2009/2010 õppeaasta vastuvõtutingimustest:
Vastuvõtukatsed 10. klassi toimuvad neljapäeval, 18. juunil 2009 algusega kell 10.00 Kuusalu Keskkoolis. Kandidaadil tuleb kaasa võtta pildiga dokument ja 9. klassi tunnistuse kinnitatud koopia, mille alusel arvutatakse keskmine hinne. Arvesse lähevad aastahinded ja põhikooli lõpueksamite hinded.

Kandidaadid sooritavad kirjaliku testi eesti keelest ja matemaatikast. Testi  tulemuse ja tunnistuse keskmise hinde summeerimise tulemusel moodustatakse õpilaskandidaatide pingerida.

Põhikooli lõpetanu, kelle lõputunnistuse hinnete keskmine on vähemalt 4,0 ja käitumine vähemalt „hea“, vabastatakse sisseastumistestist, kui ta on põhikooli eesti keele ja matemaatika lõpueksamid sooritanud vähemalt hindele „rahuldav”.                           

Vastuvõtmistaotluste ja dokumentide vastuvõtt 10. klassi toimub ajavahemikul  25. juuni – 7. juuli 2009. a. (Kooli kantselei töötab tööpäeviti kell 9.00 – 13.00.)

Vastuvõetute nimekiri avalikustatakse kooli koduleheküljel 10. juuliks 2009. a.

Täpsemalt vastuvõtutingimustest meie kodulehel vastuvõtt 10. klassi.

Info: 6024370 (direktor), 6024373 (õppealajuhataja), 6024371 (sekretär)