Kas olete kunagi mõelnud, milline on hea kool?

Olen kindel, et ta on selline, nagu seda on meie Kuusalu kool!

Meil on loodud kõik võimalused hea hariduse omandamiseks - õppimiseks, õpetamiseks ja arenemiseks, sest meil on olemas õpilased, kes tahavad õppida, on olemas õpetajad, kes suudavad oma tööd südamega teha ja on olemas kaasaegne ilus koolimaja.

Soovin teile, õpilased, et te iga päev tuleksite heal meelel kooli, oleksite julged ja tegutsemishimulised, õpiksite ja areneksite maksimaalselt!
Soovin teile, õpetajad, palju häid kogemusi ja jätkuvat õpetamis- ja töörõõmu!

Soovin kogu kooliperele, et võiksime 2009/2010 õppeaastat lõpetades öelda, et me tegime kõik selleks, et Kuusalu kool oleks hea kool!

Vello Sats