Lp lapsevanem!

Kutsume Teid 23. septembril kell 18.30 – 19.15 infotunnile Kuusalu Keskkooli.

Noorte ja väheste kogemustega autojuhtidega juhtub liiklusvigastuste ja surmaga lõppevaid õnnetusi liiga palju. See ei ole kurb paratamatus. Meie täiskasvanute  ja lapsevanematena saame  riski vähendamiseks palju ära teha. Euroopa Komisjoni poolt viimastel aastatel läbi viidud liiklusalased uuringud näitavad selgelt, et mida rohkem kilomeetreid enne iseseisva sõidu algust on liiklusõpetaja ja vanema juhendamisel sõidetud, seda väiksem on hiljem risk õnnetusse sattuda.

Huvi autoga sõitmise vastu tekib palju varem kui noor iseseisvalt võiks sõitma hakata.
Näiteks Kuusalu Keskkoolis eelmisel sügisel läbi viidud küsitluse andmetel oli 46 last 426-st vanemate teadmata ja 107 last vanemate loal nende autoga üksi sõitma läinud, kuigi nad juhiluba ei omanud. Võib-olla osa neist sõitudest tehti ka olles alkoholi või narkootiliste aine mõju all. Näiteks 160 last ütles, et on sõitnud sõidukiga, mille juht oli alkoholi või narkootiliste aine mõju all. Me küll ei tea kas see juht oli omaealine või keegi teine. Enne seda sõitu on aga noor inimene kellegi juhendamisel sõitu õppinud.
On ka ohutuid ja seadusega kooskõlas olevaid võimalusi sellise huvi rahuldamiseks. 15,5 aastaselt on võimalik alustada õpinguid autokoolis. Samal ajal saab autokooli õpetaja juhendamisel ja nõustamisel alustada autoga sõitmist sõidupraktika saamise eesmärgil koos vanemaga või vanema poolt volitatud isikuga. Riikliku õppekava kohased tunnid saab jaotada 2,5-le aastale – kuni laps saab 18 aastaseks.
Sellise lapsevanema ja kooli koostöö korral on võimalik autokooli kohustuslike sõidukordadega (40) õppekavas ettenähtud asjad selgeks saada ja rahalised väljaminekud hajutada pikemale perioodile. Sõidukilomeetreid on enne ARK eksamit võimalik koguda tuhandeid ja lapsevanem saab tasuta täiendkoolitust.
Kuidas lapsevanem ja autokool koostööd saavad teha? Kes saab olla juhendaja? Palju koolitus maksab? Nendele ja teistele teemaga seotud küsimustele saate vastuse 23. septembril kell 18.30 – 19.15 lastevanematele korraldatud infotunnil Kuusalu Keskkooli raamatukogu lugemissaalis.

Ootame lapsevanemate rohket osavõttu!
Heli Ainjärv
Tallinna Ülikool koostöös Niguliste autokooliga