II veerandi esimesel nädalal, 2.-6. novembril toimub koolis lugemisnädal.

Lugemisnädala idee algataja raamatukoguhoidja Viivi Vunk rääkis, et sügisel emakeele ainesektsiooni tööplaani lisatud lugemisnädalaga on laste lugemishuvi märksa tõusnud. Vanemate klasside õpilased loevad raamatuid ette esmaspäevast reedeni algklassides kuni 15 minutit esimese tunni algusest. Järgmisel päeval jätkatakse ettelugemist poolelijäänud kohast. Raamatuid loevad õpetajate Sirje Pälli ja Sirje Vaardi 7, 8. ja 12. klasside õpilased.

Algklassidest tulnud väga positiivne tagasiside julgustab ka edaspidi lugemisnädalaid läbi viima.