9. – 13. novembrini on Kuusalu kooli lugemissaalis avatud näitus „Nõukogude kool“. Ajalooõpetaja Merja Rummi üleskutsel toodi sadu fotosid, koolitarbeid, albumeid Kuusalust ja mujalt. Elevust tekitas stend „Õpetajad olid koolilapsed“, kus vanadelt klassipiltidelt oli vaja praegused õpetajad üles leida. Paljudele oli uudiseks meie koolimaja eri etappide valmimine 1963 - 1979. aastatel. Õpetaja Merja koostatud tööleht ajalooallikate kasutamisest suunas õpilasi analüüsima meie ja nõukogude kooli erinevusi. Näiteks, millised korrapidamise reeglid võiksid kehtida ka tänapäevases koolis. Pioneeripäevikud ja –sümboolika andsid teavet pioneeride tegevusest. Noorematele pakkus enim huvi vana kirjutusmasin, millel sai ise ka tähti tippida. Tunni lõpus vaatasid õpilased Eesti Telefilmis 1970. a. valminud „Agu Sihvka annab aru“, mida filmiti toona Kuusalu 8-klassilises koolis. Arvuti vahendusel sai vaadata Youtube-st 1945. aasta Eesti NSV hümni videot. Nii põimis ajalootund vana aja uuega, pakkudes põnevat vaatamist nii õpilastele kui õpetajatele.

Vaata näituse pilte