Kolmapäeval, 3. märtsil olid  meie koolis külalised: Harju maavalitsusest maavanem Ülle Rajasalu, haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Maris Liiders, alaealiste komisjoni sekretär Piia Ööbik, kantselei nõuniku kohusetäitja Kadri Penjam ja Kuusalu vallavalitsusest abivallavanem Milli Kikkas ning haridusspetsialist Kai Sinisalu. Külalised olid meie majas kaks tundi ja veetsid selle „minikoolipäevana”, kus olid nii tunnid kui vahetunnid. Direktor Vello Sats tervitas külalisi aulas, sellele järgnes muusikatund: külalistele esinesid tütarlaste ansambel ja poisteansambel Taavi Esko juhendamisel. Maavanem kiitis meie õpilaste ilmekat esinemist. Järgmine tund oli kodulugu – direktor ja õppealajuhataja Aili Kontus rääkisid meie koolist – sellest, mida peavad tähtsaks meie õpilased, meie õpetajad, meie lapsevanemad. Külalised osalesid tunnis aktiivselt – esitati rohkesti küsimusi ja vesteldi haridusteemadel. Tunni lõpul anti ka kodune ülesanne. Järgnes sporditund – kiirkõnd meie majas ja spordihoones. Koolipäev lõppes söögivahetunniga – kiideti meie maitsvat lõunasööki. Külaliste jaoks jätkus päev Kuusalu vallamajas, kus kohtuti vallaametnike, haridusjuhtide ja volikogu liikmetega. Tore oli kuulda vestluse käigus lausutud häid sõnu meie kooli kohta. Vaata pilte maavalitsuse külaskäigust.