29. märtsil 2010. a algab Kuusalu Keskkooli 2010/2011 õppeaastal 1. klassi tulevate õpilaste registreerimine. Esimesse klassi võetakse lapsed, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saavad 7-aastaseks. Laste puhul, kes ei ole käinud Kuusalu lasteaias, tuleb kokku leppida eelnevalt vestluse aeg kooli logopeedi ja psühholoogiga, selgitamaks välja lapse koolivalmiduse tase. Avaldusi kooli astumiseks võetakse vastu kooli kantseleis esmaspäevast neljapäevani kella 08.00 – 15.40, reedel 08.00 – 13.50. Samuti on võimalik avaldus saata ekooli kaudu ja elektrooniliselt. Kirjaliku taotluse vorm on kättesaadav kooli kodulehel.
19. mail 2010 kell 18.00 toimub Kuusalu Keskkooli aulas lastevanemate koosolek 2010/2011 õppeaastal 1. klassi tulevate laste vanematele.

Lugupidamisega
Maire Kuuse
Algklasside õppealajuhataja