Oktoobris 2010 möödub 255 aastat koolihariduse andmisest Kuusalus.
Sel puhul on loomisel Kuusalu kooli muuseumituba. Palume Teie abi muuseumi sisustamisel eksponaatidega. Ootame Kuusalu kooliga seotud dokumente (tunnistused, diplomid, aukirjad, fotod, videod), koolitarbeid (riietus, jalatsid, spordivahendid, ranitsad, kirjatarbed, vihikud).
Soovi korral tagastame originaalid. Oleme tänulikud esemeliste annetuste eest!
Palun ühendust võtta maikuu lõpuni kooliga või ajalooõpetajatega
Merja Rumm tel. 5533782
Malle Paljak tel 55980070