Väljavõte 2010/2011 õppeaasta vastuvõtutingimustest:
Vastuvõtukatsed 10. klassi toimuvad reedel, 18. juunil 2010 algusega kell 10.00 Kuusalu Keskkoolis. Kandidaadil tuleb kaasa võtta pildiga dokument ja 9. klassi tunnistuse kinnitatud koopia, mille alusel arvutatakse keskmine hinne. Arvesse lähevad aastahinded ja põhikooli lõpueksamite hinded.
Kandidaadid sooritavad kirjaliku testi eesti keelest ja matemaatikast. Testi  tulemuse ja tunnistuse keskmise hinde summeerimise tulemusel moodustatakse õpilaskandidaatide pingerida.
Põhikooli lõpetanu, kelle lõputunnistuse hinnete keskmine on vähemalt 4,0 ja käitumine vähemalt „hea“, vabastatakse sisseastumistestist, kui ta on põhikooli eesti keele ja matemaatika lõpueksamid sooritanud vähemalt hindele „rahuldav”.                           
Vastuvõtmistaotluste ja dokumentide vastuvõtt 10. klassi toimub ajavahemikul  25. juuni – 30. juuni 2010.a. (Kooli kantselei töötab tööpäeviti kell 9.00 – 13.00) Vastuvõetute nimekiri avalikustatakse kooli koduleheküljel 2. juuliks 2010. a.
Täpsemalt vastuvõtutingimustest:
www.kuusalu.edu.ee – vastuvõtt (õpilaste vastuvõtukord Kuusalu Keskkooli) – vastuvõtt 10. klassi (õpilaste vastuvõtutingimused 2010)
Info: 6024370 (direktor), 6024373 (õppealajuhataja), 6024371 (sekretär)