22. - 26. novembril toimub koolis matemaatikanädal, kus ainesektsiooni õpetajate eestvedamisel toimub peastarvutamise võistlus ja matemaatikaolümpiaadi koolivoor. Kõik saavad lahendada nuputamisülesandeid, mis on koridori seintele välja riputatud. Matemaatikanädalaid viiakse Kuusalu koolis läbi juba väga pikka aega, teadis rääkida õpetaja Erna Laanpere. Selguvad parimad peastarvutajad ja olümpiaadide võitjad.

mat_kuulutus