18. jaanuaril toimus Kuusalu Keskkoolis taas joonistamine tüdrukutele. Meile saabus 106 algklassiõpilast 23-st Harjumaa koolist. Ürituse avamisel kõneles kooli direktor Vello Sats sõle ajaloost. Ta tutvustas Kuusalu kihelkonnast pärit kihlasõlge ja soovis kõigile osalejatele loovat mõttelendu. Seejärel esitas 4.-5. klasside näitering näitemängu "Päev nagu alati".
Joonistamise teemaks oli seekord "Rahvuslik ehe - sõlg". Joonistati hariliku pliiatsiga ning lõpuks meisterdati ka sõlg valmis. Valminud tööd jäävad esialgu Kuusalu õpilastele vaatamiseks ning valitakse välja kõige rohkem meeldinud sõled igas vanuseklassis. Edasi lähevad kõik 106 sõlge Laagri kooli maakondlikule näitusele "Eesti oma ehe", mis avatakse aprilli lõpus.
Kordaläinud üritusest jäi kõigile osalejatele mälestuseks väike tänukaart.