Ootame õpilasi 10. klassi
Kõik Eesti koolid alustavad järgmisest õppeaastast tööd uue õppekava järgi. Gümnaasiumis avatakse vähemalt kolm õppesuunda. Meie koolis on nendeks loodus-reaalainete, sotsiaal-humanitaarainete ja praktilise kallakuga õppesuunad.
•    Hea haridus
Meie moto on: „Hea haridus Kuusalu koolist”  -  anname hea konkurentsivõimelise gümnaasiumihariduse. Pakume igale õpilasele kõige sobivamat arengukeskkonda.
•    Õppesuunad
Riikliku õppekava kohaselt peab gümnaasiumiõpilane kolme õppeaasta jooksul läbima vähemalt 96 kursust (63 kohustuslikku, 20 õppesuunaga määratud ja vähemalt 13 kursust enda valikul). Kõikides õppesuundades on järgmised kohustuslikud kursused: eesti keel (6), kirjandus (5), inglise keel (5), vene keel (5), matemaatika (8), geograafia (2), bioloogia (4), keemia (3), füüsika (5), ajalugu (6), ühiskonnaõpetus (2), inimgeograafia (1), inimeseõpetus (1), muusikaajalugu (3), kunstiajalugu (2) ja kehaline kasvatus (5).
Loodus-reaalainete õppesuunas õpitakse lisaks matemaatika laia kursust (6), 8 kursust loodusaineid (keemia, bioloogia, füüsika, geograafia), 2 kursust kirjandust, 3 kursust inglise keelt ja 1 kursus uurimustöö koostamise aluseid.
Sotsiaal-humanitaarainete õppesuunas õpitakse lisaks kirjandust (4), inglise keelt (6), vene keelt (1), 8 kursust sotsiaalaineid (ajalugu, ühiskonnaõpetus, filosoofia, psühholoogia) ja 1 kursus uurimustöö koostamise aluseid.
Praktilise kallakuga õppesuunas õpitakse lisaks kirjandust (4), inglise keelt (6), 9 kursust praktilisi aineid (kodumajandus, riigikaitseõpetus, administratiivtöö, karjääriõpetus, majandusõpe, ettevõtlusõpe, nahkehistöö ja köitmine) ja 1 kursus uurimustöö koostamise aluseid.
Valikainetena on kõikidel 10. klassi tulevatel õpilastel võimalik õppida matemaatikat (lai kursus), saksa keelt, arvutiõpetust, planimeetriat, majandusõpetust, inglisekeelset maatundmist (inglisekeelsed riigid, inglisekeelne kirjandus ja Eesti), joonestamist, meediaõpet, usundiõpetust, karjääriõpetust, õpilasfirma loomist, riigikaitseõpetust, kehalist kasvatust (pallimängud), toidu valmistamist ja täiendavalt valmistuda inglise keele riigieksamiks.
Täpne tunnijaotusplaan on kooli kodulehel: http://www.kuusalu.edu.ee/oppimine/tunnijaotusplaan
•    Erinevad huviringid
Vastavalt huvidele on õpilastel võimalik valida erinevate tasuta huviringide vahel:
-    koorilaul (kõik meie kooli koorid omavad vabariigi kõrgeimat kategooriat)
-    rahvatants
-    spordiringid
-    näitering
-    matemaatika, keemia, füüsika, bioloogia (võimalus õppida Tartu Ülikooli teaduskoolis)
•    Head sportimisvõimalused
Koolil on võimla, ujula, jõusaal, aeroobikasaal, korvpalliväljak, jalgpalliväljak ja staadion.
Võimalik on harrastada järgmisi spordialasid: kergejõustik, korvpall, võrkpall, jalgpall, saalihoki, tennis, karate, ujumine, jalgrattasport, aeroobika.
•    Toredad traditsioonid
Koolis on väljakujunenud traditsioonid, nagu kooli aastapäeva rongkäik ja ball, lõbusad aastavahetuspeod, tantsupäev, teatripäev, õpetajate päev, kontserdid, mälumängud ja palju muud.
•    Mõnus õhkkond
Kuusalu Keskkoolis töötavad heade oskustega, avatud ja sõbralikud inimesed.
•    Ja veel...
Koolil on  ilus aula ja raamatukogu lugemissaaliga, kaks arvutiklassi kokku 26 arvutiga, õueklassid, loodusväärtuste rada, ajalooväärtuste rada, seiklusrada ning õpilaskodu 24 kohaga. Peale Kuusalu valla noorte õpivad meie koolis ka noored Loksalt, Tallinnast ja Keilast, samuti Jõelähtme, Anija, Aegviidu, Harku ja Viimsi valdadest.
Koolis töötavad medõde, sotsiaalpedagoog, psühholoog ning logopeed.
Meie kokad pakuvad väga maitsvat koolilõunat, mis on õpilase jaoks tasuta.

Vastuvõtust 10. klassi

Põhikooli lõpetanu võetakse vastu ilma sisseastumistestita, kui ta lõputunnistuse hinnete keskmine on vähemalt 4,0 ja käitumine vähemalt „hea“ ja  kui ta on põhikooli eesti keele ning matemaatika lõpueksamid sooritanud vähemalt hindele „rahuldav”.                            

Väljavõte 2011/2012 õppeaasta vastuvõtutingimustest:
Vastuvõtukatsed 10. klassi toimuvad reedel, 17. juunil 2011 algusega kell 10.00 Kuusalu Keskkoolis. Kandidaadil tuleb kaasa võtta pildiga dokument ja 9. klassi tunnistuse kinnitatud koopia, mille alusel arvutatakse keskmine hinne. Arvesse lähevad aastahinded ja põhikooli lõpueksamite hinded.

Kandidaadid sooritavad kirjaliku testi eesti keelest ja matemaatikast. Testi  tulemuse ja tunnistuse keskmise hinde summeerimise tulemusel moodustatakse õpilaskandidaatide pingerida.

Vastuvõtmistaotluste ja dokumentide vastuvõtt 10. klassi toimub ajavahemikul 21. juuni – 1. juuli 2011 (Kooli kantselei töötab tööpäeviti kell 9.00 – 13.00.)

Vastuvõetute nimekiri avalikustatakse kooli koduleheküljel 2. juuliks 2011.

Täpsemalt vastuvõtutingimustest: www.kuusalu.edu.ee - vastuvõtt

Info: 6024370 (direktor)
6024373 (õppealajuhataja)
6024371 (sekretär)