1. N, 15. jaanuaril algusega kell 9.00 toimub koosolek Viimsi valla koolijuhtidega ühisprojekti „Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming kooli õppekava rakendamisel“ teemadel. R, 16. jaanuaril algusega kell 14.00 toimub algklasside metoodikaruumis projektiteemaline koosolek, kus osalevad klassiõpetajad ja tugisüsteemide töötajad.
2. N, 15. jaanuaril algusega kell 13.30 toimub kohtumine Erasmus+ programmi „Euroopa noored“ koordinaatoritega.
3. Ekoolis on mitmete lastevanemate kontakttelefonid puudulikud. Palume andmed korrastada.
4. Kooli üldtööplaani lisatakse järgmised kuupäevad:
- R, 13. märts kooli tantsupäev
- E, 1. juuni I-IV klasside õpilaste spordipäev
- T, 2. juuni V-XII klasside õpilaste spordipäev
5. Seoses gümnaasiumiosa kursuste vahetusega tehakse tunniplaanis vajalikud muudatused.
6. IX klasside õpilastel tuleb 1. veebruariks valida kolmas lõpueksam.
7. Kabeturniiriks vajatakse laenuks kabelaudu ja nuppe, teatada Saima Kallionsivule.
8. T, 20. jaanuaril toimub meie koolis maakondlik II-IV klasside tüdrukute joonistamispäev.
9. Aili Kontus viibib 19. – 27. jaanuaril puhkusel.
10. Viive Abel viibib R, 16. jaanuaril koolitusel.