1. K, 28. jaanuaril algusega kell 18.00 toimub aulas IX klasside õpilaste, lastevanemate ja eksamiainete õpetajate koosolek. 
2. 19. – 23. jaanuar asendab õpetaja Tiina Benderit õpetaja Erna Laanpere (ka klassijuhatamisega seotud küsimustes).
3. T, 20. jaanuaril algusega kell 14.00 toimub valla hariduse arengukava koosolek Kiiu Kiigepõnni lasteaias.
4. T, 20. jaanuaril 8. tunni ajal toimub arvutiklassis koolitus teemal „Küsimustike koostamine keskkonnas Socrative.“
5. K, 21. jaanuaril toimub kabeturniir registreerunud õpilastele alljärgnevalt:
I – III klassid – 4. tund
IV – VI klassid – 5. tund
VII – XII klassid – 7. ja 8. tund
6. N, 29. jaanuaril algusega kell 9.00 tutvustab direktori kabinetis Põhja - Eesti Rajaleidja Keskuse karjääriinfospetsialist Annika Agu-Aasrand keskuse võimalusi. 
7. K, 4. veebruaril algusega kell 18.00 toimub lugemissaalis hoolekogu koosolek.
8. K, 18. veebruaril kell 10.00 – 14.00 toimub aulas HOL-i teabepäev, mille viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium. 
9. N, 19. veebruaril kell 11.00 – 15.30 toimub aulas Kuusalu valla koolide ja ettevõtete ühisseminar. Seminari sihtgrupid on Kuusalu valla koolide ja Loksa Gümnaasiumi õpilased alates 8. klassist; haridusasutuste (ka lasteaedade) juhid, õpetajad ja hoolekogude liikmed; vallas tegutsevad ettevõtjad. 
10. Haridus- ja noorsootöökomisjon koostas määruse „Kuusalu valla haridustöötajate töötasustamise alused“.
11. T, 20. jaanuaril on Katrin Kirsila ja Astrid Rõuk Harjumaa eriõpetuse sektsiooni õppepäeval.