Tänu algklasside põnevate ja harivate emakeelenädala ürituste hea korraldamise eest kõikidele klassiõpetajatele.

Tänu põnevate ja harivate emakeelenädala ürituste hea  korraldamise eest õpetajatele Sirje Vaardile, Riina Jalakale ja Sirje Pällile.

Tänu õpetajatele Ingrit Keermale, Margit Jäetmale ja Margus Keermale õpilaste hea ettevalmistamise eest Harjumaa koolide sisekergejõustikuvõistlusteks. (Meie kooli õpilased võitsid kaheksa auhinnalist kohta.)

Tänu õpetaja Ene Lõokesele õpilase hea ettevalmistamise eest üleriigiliseks vene keele olümpiaadiks. (Aivar Aunap XI b klassist saavutas VI koha.)

Tänu õpetajatele Eve Radale ja Urmas Margile õpilaste hea ettevalmistamise eest käsitöö, kodunduse ja tehnoloogiaõpetuse konkursi Harjumaa vooruks (Mattias Idavain VIII b klassist saavutas V koha ja Karl Erik Märtson IX b klassist VI koha.)

N, 26. märtsil 1. ja 2. tunni ajal toimub matemaatikavõistlus Känguru.

6. – 10. aprillil toimub koolis tervisenädal. Täpsem info on fuajees. 

N, 26. märtsil peale 3. tundi on VIII a, b ja c klassid õppekäigul Viljandis. 

Vello Sats viibib K, 25. märtsil Tartus HTM-i korraldataval nõupidamisel.

Aili Kontus ja Vello Sats viibivad N-R, 26. – 27. märtsil koolitusel.

1.