Neljapäeval, 26. märtsil osales Kuusalu koolis maailma populaarseima matemaatikavõistlusel KÄNGURU kokku 90 õpilast kuues erinevas vanuserühmas. Kõige rohkem (28) oli pre-ekoliere st 1. - 2. klassi õpilasi, järgnesid ekolierid (24) ja benjaminid (19). 

Ülesannete lahendamiseks oli aega 1 tund 15 minutit. Kõik vastustelehed saadeti Tartu Ülikooli Teaduskooli, kus arvestust peetakse õpilaste kohta individuaalselt. Tulemused selguvad maikuus. 

Känguru võistlust Kuusalus koordineeris õpetaja Kadi Rikma, korraldamisele aitasid kaasa algklassi- ja matemaatikaõpetajad.