1. Tänu huvijuht Saima Kallionsivule õpilaste hea ettevalmistamise eest Harjumaa kooliteatrite festivaliks 2015.
  2. E, 6. aprillil kell 10.00 – 13.30  toimub aulas Kuusalu-Jõelähtme Laulu- ja Tantsupeo mudilaskooride proov. Samal päeval alates kell 10.00 toimub lastekooride proov Kuusalu rahvamajas. Sel ajal kooride õpilased õppetöös ei osale.
  3. K, 8. aprillil algusega kell 12.00 toimub aulas Harju maakonna geograafia teemapäev.
  4. Meie kool osaleb Samsungi digipöörde konkursil. Huvitatud õpetajatel koguneda T, 31. märtsil 4. vahetunnil direktori kabinetti.
  5. N, 2. aprillil  alates 6. tunnist toimub spordikeskuses VI-IX klasside jalgpalliturniir. Turniiri viivad läbi Rico Lees (VIII a klass) ja Andres Rass (VIII b klass) loovtööna.
  6. T, 31. märtsil külastab kooli Rajaleidja Õppenõustamiskeskus.
  7. Esmaspäeviti 5. tunni ajal on huvilistel klassidel võimalik ringitunni ajal vaadata etendust „Ninatark muna“.
  8. N, 2. aprillil toimub Püünsis Harju maakonna etluskonkurss, osalevad ka meie kooli õpilased.
  9. Aitäh klassidele põnevate salatite valmistamise eest tervisenädala salatikonkursiks!
  10. N, 2. aprilil toimub Tartus autismipäev. Seal osalevad Kaarel Rüütsalu, Hegne Täll, Pille Mänd, Elle Halliksaar.
  11. Aili Kontus viibib K, 1. aprillil Keilas koolijuhtide infopäeval.