1. Tänu õpetajatele Signe Tällile, Pille Pürgile ja Karin Tensingule õpilaste hea ettevalmistamise eest üleriigilise matemaatikavõistluse Harjumaa vooruks. (Carmen Pajuste Va klassist saavutas IV koha, Kerstin Trei Vb klassist V koha ja Jaak Priilinn IVb klassist VI-VIII koha.)
2. Tänu õpetaja Kadi Rikmale ning algklassi- ja matemaatikaõpetajatele Känguru võistluse koordineerimise ja korraldamise eest meie koolis.
3. Koostöös Kuusalu Kunstide Kooliga toimub N, 9. aprillil 6. ja 7. tunni ajal aulas IX-XII klasside õpilaste, koorilauljate ja Kunstide Kooli õpilaste kohtumine helilooja ja muusik Rein Rannapiga.
4. Ettevõtluspäeva jätkuseminar toimub K, 15. aprillil kell 12.00 – 15.20. Sellel osalevad XI klasside õpilased ja ettevõtluspäeval 19. veebruaril osalenud IX b ja XII klassi õpilased. Lisaks meie õpilastele osalevad ka Kolga ja Loksa koolide õpilased.
5. T, 7. aprillil 7. tunni ajal toimub direktori kabinetis koosolek „Digipöörde“ konkursil osalemise teemadel. Arutusel on kooli digipöörde arendusprojekt.
6. PISA-test toimub meie koolis 13. aprillil ja 16. aprillil. Õpilased, kes ei ole valimis, on tundides.
7. E, 20. aprillil toimub AHHAA teatri etendus järgmiselt:
   4. tund VI ja VIII klassid
   5. tund – IV b,c ja V klassid
8. Tervisenädala salatikonkursi algklasside võidusalatit pakutakse prae lisandina sööklas N, 9. aprillil.
9. K, 8. aprillil toimuvad meie koolis maakondlik geograafia teemapäev.
10. K, 8. tunni ajal kutsub õpetaja Karin Tensing oma klassi õpetajaid, kes on huvitatud digivahendite kasutamisest tundides.
11. K, 8. aprillil toimub kooli hoolekogu koosolek. Arutatakse tugispetsialistidele esitatud küsimusi ja tutvustatakse õpilaste rahulolu-uuringu tulemusi.
12. R-L, 10. -11. aprillil toimub Haapsalus vabariiklik kooliteatrite festival, kus osaleb ka meie kooli gümnaasiumiosa näitering.