Tänu tervisenõukogu liikmetele põnevate tervisenädala ürituste korraldamise eest.
Rajaleidja tänab õpetajaid hea koostöö eest.
9. klassi lõpuaktus toimub 19. juunil (kellaaeg täpsustamisel), 12. klassi lõpuaktus toimub 20. juunil algusega kell 12.00.
K, 15. aprillil toimuvad koolikiusamise teemalised loengud II b, III b ja IV a klassidele.
K, 15. aprillil peale 3. tundi toimub geograafiaklassis VIII klassi loovtööde juhendajate koosolek.
Lõpuklasside õpilaste vestlused toimuvad järgmiselt:
T, 14. aprill 3. tund (XII klass)
K, 15. aprill 1. tund (IX b klass)
Kevadkontserdid toimuvad järgmiselt (algus kell 18)

  • 24. aprillil esinevad III-IV klasside õpilased
  • 29. aprill esinevad I-II klasside õpilased
  • 7. mail esinevad V-XII klasside õpilased.

K, 15. aprillil on Astrid Rõuk koolitusel.
N - R, 16.- 17. aprillil on Viive Abel konverentsil.
R, 17. aprillil on Vello Sats koolitusel.