1. Kooli tervisenõukogu koosseisu lisatakse Margit Vunk.
2. K, 6. mail kell 15.00 algab arvutiklassis veebikoolitus „Arenguvestlused õpilaste ja nende vanematega“.
3. Lõpukella aktus toimub T, 21. aprillil 3. tunni ajal.
4. R, 24. aprillil toimub X klassi õpilaste õppekäik Energiakeskusse.
5. Tervisenädala tagasiside: nädal sujus hästi, aitäh õpetajatele ja õpilastele!
6. K, 22. aprillil peale 3. tundi toimub geograafiaklassis VIII b klassi õpetajate koosolek.
7. R, 24. aprillil peale 3. tundi toimub geograafiaklassis uurimistööde juhendajate ja kaitsmiskomisjoni liikmete koosolek.
8. N, 23. aprillil toimub üle-euroopaline narkoennetusuuring VIII a ja IX b klassile.
9. E, 27. aprillil toimub eesti keele riigieksam.
10. Järgmine infotund on T, 28. aprillil peale 2. tundi.
11. Vello Sats viibib koolitusel T-K, 21.-22. aprillil. 
12. Aili Kontus, Margit Vunk ja Viive Abel viibivad K, 22. aprillil Viimsi Koolis projektipäeval.