1. Tänu õpetajatele Niina Eskole ja Taavi Eskole õpilaste hea ettevalmistamise eest Heino Kaljustele pühendatud I Harjumaa lastekooride laulufestivaliks. (Meie kooli lastekoor saavutas II koha.)
2. Tänu õpetaja Margus Keermale, kelle õpilased saavutasid Harjumaa osavaima korvpalluri teatevõistlustel häid tulemusi.
3. Tänu õpetaja Margit Jäetmale õpilase hea ettevalmistamise eest inimeseõpetuse olümpiaadiks. (Karin Randmaa VIII a klassist saavutas maakondlikus arvestuses 5.-7. koha.)
4. Tänu õpetaja Eve Sarapile Eesti Pandipakendi keskkonnateemalise haridusprogrammi hea läbiviimise sest meie koolis ja õpetajatele Virve Raidlale, Maire Kuusele, Signe Tällile ja Terje Satsile projektis osalemise eest.
5. E, 4. mail toimub inglise keele riigieksam.
6. T-K, 5.-6. mail toimub internaadi osas inglise keele riigieksami suuline osa. Eksamipäevadel ei sisene õpilased internaadi alumisse koridori ilma õpetajata.
7. Järgmine infotund on T, 5. mail peale 2. tundi.
8. Järgmisel õppeaastal saavad I-IV klasside õpilased kooli logoga päevikud.
9. K, 29. aprillil 1. ja 2. tunni ajal on I-II klasside kontserdi peaproov aulas.
10. N, 30. aprillil 4. tunni ajal toimub aulas etendus „Elutants“.
11. N, 7. mail 2. tunni ajal toimub aulas etendus „Kohkumatud lapsehoidjad“.
12. IX klasside lõpukell toimub E, 25. mail.
13. Palun vestelda õpilastega jalgrattaga liiklemisest. Kindlasti meenutada kiivri kandmise vajalikkust ja seda, et ülekäigurajal ei ole jalgrattaga sõites eesõigust. (Turvalisem on ülekäigurada ületada jalgsi käies.)
14. Hambaarst Erika Adler vestleb T, 5. mail IV klasside õpilastega.
15. K, 13. mail toimub IX klasside matemaatika proovieksam.
16. N, 30. aprillil toimub lugemissaalis peale 6. tundi huvilistele X-XII klassidest kohtumine Tõnis Rahuga, kes tutvustab Sõduri Baaskursust (SBK), millega soovijatel on võimalik liituda.